Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica

woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl

tel./fax: +48 52 351 52 90, +48 52 351 55 14, +48 52 351 54 37

Konto bankowe - BS w Kruszwicy: 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012

Metryka

 • opublikował: Ewelina Kotas
  data publikacji: 2007-10-31 10:25
 • zmodyfikował: Ewelina Kotas
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-09 12:16

Forma Prawna

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kruszwicy. Spółka zawarta została aktem notarialnym dnia 12 czerwca 1992 r. (Repetytorium A-1968 z roku 1992). Wpisu do Rejestru Handlowego (Dział RHB-2701) dokonano w dniu 30 listopada 1992 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy. W dniu 26 marca 2002 r. Spółka została wpisana pod numerem 0000101600 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.209.500,00 złotych i dzieli się na dziesięć  tysięcy czterysta dziewiętnaście  udziałów o wartości 500,00 złotych. Jedynym wspólnikiem jest Gmina Kruszwica.

Zakres działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostawa wody,
 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej,
 • odbiór ścieków,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,
 • administrowanie nieruchomościami.

Ww. działalność Spółka realizuje poprzez zlokalizowane na terenie Kruszwicy:

 • Zakład Energetyki Cieplnej przy ul. Wiejskiej 47,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Zamkowej 13,
 • Zakład Usług Komunalnych przy ul. Goplańskiej 2,
 • Dział Administrowania Nieruchomościami przy ul. Goplańskiej 2.

W tym ostatnim miejscu usytuowana jest też siedziba Zarządu Spółki oraz działy administracyjno-finansowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Stanecka
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Ewelina Kotas
  data publikacji: 2012-12-09 13:11
 • zmodyfikował: Edyta Stanecka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-31 08:16

Organy Spółki: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

Udziałowcy

100% udziałów w Spółce posiada Gmina Kruszwica.

Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenie Wspólników sprawuje jednoosobowo Burmistrz Kruszwicy.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest sześcioosobowa, w tym dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.

W skład Rady Nadzorczej (RN) wchodzą:

 1. Przewodniczący RN: Marek Syryczyński,
 2. Sekretarz RN: Jan Kaźmierski
 3. Członek RN: Tomasz Marcinkowski
 4. Członek RN: Jerzy Kowalik
 5. Członek RN: Jan Kaczalski
 6. Członek RN: Robert Michalak

Zarząd Spółki

 • Prezes Zarządu: Piotr Zielinski
 • Członek Zarządu Główny Księgowy: Agnieszka Chojnowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Stanecka
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Ewelina Kotas
  data publikacji: 2012-12-09 13:44
 • zmodyfikował: Edyta Stanecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 13:25

Struktura Organizacyjna Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-31 08:16:00