Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Kruszwica działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się na terenie Spółki Wodno-Ściekowej (oczyszczalnia ścieków) w Szarleju. Punkt czynny jest w poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7:00 do 17:00. Punkt ten nadzoruje Urząd Miejski w Kruszwicy tel. 52 35 15 010

Każdy mieszkaniec może przynieść lub przywieźć różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwie domowym (w ramach opłaty jaką uiszcza co miesiąc).

Do w/w punktu można dostarczyć:

 • metale,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • chemikalia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (po robotach, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę),
 • tekstylia, odzież,
 • odpady zielone - liście, trawy,
 • odpady gromadzone selektywnie u źródła (szkło, papier i tworzywa sztuczne),
 • popiół,
 • odpadowa papa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28862
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-18 14:45:52