Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • baner

Treść strony

Opis strony


Zapytanie o cenę

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. zamierza zakupić zestawy komputerowe. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o złożenie oferty z podaniem cen jednostkowych netto oraz okresu udzielanej gwarancji zestawów komputerowych określonych w załączniku do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że po wyborze oferty zostanie zawarta umowa z wybranym oferentem wg załączonego wzoru umowy. Dostawa zestawów komputerowych odbędzie się na zasadach określonych w umowie.
Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2006r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. ul. Goplańska 2 88 – 150 Kruszwica, lub przesłać faksem nr (0-52) 3515514, 3515437.
Upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Kazimierz Pieczyński – Specjalista ds. zamówień publicznych tel./fax. (0-52) 3515514, 3515437 w godz. od 700 do 1500.


Załączniki:
1. Wzór umowy.
2. Specyfikacja materiałowa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23131